Motionsløb i skovene er i fare

Martin Bork, Admins billede

Naturstyrelsen planlægger at inddele de offentlige skove i zoner. Blandt andet i stillezoner, hvor der fremover ikke vil blive givet tilladelse til organiserede idrætsarrangementer. Det forslag møder stor skepsis hos landets to store idrætsorganisationer, DIF og DGI, der netop har afsendt et fælles høringssvar til Naturstyrelsen, hvor de gør opmærksom på deres bekymringer.

”Vi har sjældent oplevet så mange henvendelser fra vores klubber og forbund. De frygter, at forslaget vil lægge hindringer i vejen for den positive udvikling, vi har oplevet, hvor flere og flere danskere dyrker motion i naturen,” siger DIF's formand, Niels Nygaard.

Skyder gråspurve med kanoner

Indførelsen af stillezoner sker for at tage hensyn til ”den stille skovvandrer”, der skal kunne opleve ”fred og ro, stilhed og lav menneskelig aktivitet i naturen samt lille sandsynlighed for at møde andre besøgende eller se spor efter andre besøgende”, som der står i forslaget fra Naturstyrelsen. Men indførelse af stillezoner vil være at skyde gråspurve med kanoner.

På trods af, at de danske skove har mange millioner besøgende hvert år, er det de få der føler sig kraftigt generet af andre besøgende i skoven.

”Når flere og flere gerne vil motionere i det fri, er det i alles interesse, at danskerne har let adgang til at dyrke idræt i naturen, både organiseret og på egen hånd. Opdeling i zoner vil gøre det mere besværligt for dem. Samtidig viser både nye og gamle undersøgelser, at besøgende generelt ikke føler sig generet ved omfanget af andre besøgende. Den den fred, ro og stilhed, som man ønsker at skabe med stillezoner, oplever de fleste allerede i dag ” siger Søren Møller, formand for DGI.

Han peger på, at zoneinddeling ikke løser de interessekonflikter, som en mindre del af skovens brugere oplever. Det gør til gengæld en målrettet indsats med konfliktløsning, som Naturstyrelsen i forvejen foretager i sådanne områder.

 

Fleksibilitet i stedet for rigide regler

Både DIF og DGI har de seneste 15 år haft et godt samarbejde med Naturstyrelsen, der har vist stor forståelse for idræts- og friluftsudøvernes ønsker om at benytte skovene. Det har været et samarbejde, som har været kendetegnet ved fleksibilitet, dialog og konkrete afvejninger. Idrætsorganisationerne advarer mod, at det samarbejde bliver erstattet af et system med rigide zoner.

”Vi har den holdning, at en dynamisk og fleksibel forvaltning og en intelligent planlægning kan kanalisere færdsel uden om sårbare område uden, at det kræver faste zoner,” siger Søren Møller.

DIF og DGI stiller sig nu til rådighed for en dialog med Naturstyrelsen, men undrer sig over, hvorfor de ikke er blevet inddraget på et tidligere tidspunkt.

”Dette leder opmærksomheden hen på spørgsmålet om, hvorvidt der er ved at ske en politisk omlægning i styrelsen. Den manglende dialog med alle berørte parter har ført til stor forvirring og utryghed i store dele af idrættens systemer,” understreger DIF-formand Niels Nygaard og undrer sig over, at Naturstyrelsens ønske om at spare på faciliteter kan komme til at begrænse adgangsmulighederne for det organiserede idræts- og friluftsliv.

#1

Tor Rønnows billede

What are you going to do - sue me for running ?

 

/Tor ;)

#2

Arne Olsens billede

Det lyder som om, at de gamle gnavne mænd er genopstået og nu vil nyde deres otium andre steder end på det lokale plejehjem.

#3

Jacobs billede

Om igen, Naturstyrelse.

Naturen er til for at blive brugt. En skovdue bliver ikke lykkeligere af at sidde på en gren, blot fordi skoven er mennesketom.

/Jacob, Danskebjerge.dk

#4

Lene Poulsens billede

Iflg udkastet om Zonering fra Naturstyrelsen http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/A1E6D0C9-FD57-4E9D-9B1D-2D6E8BA7A97C/144380/FriluftszoneringHringsudgave.pdf 

er de såkaldte stillezoner kun en ud af tre forskellige fremtidige zoner, som der foreslås.  Hvor meget stillezonerne skal udgøre af det samlede skovområde er ikke fastlagt - heller ikke hvor de skal ligge.  Og hvad man foreslår for disse stillezoner er bla. at orgniserede events, som kan virke forstyrrende for andre brugere som fx mountainbikeraces i princippet ikke skal tillades.  Dog understreges det, at der skal tages stilling fra event til event.  Samtidig skal der i fremtiden ikke opstilles nye installationer eller afmærkes nye stier til cykling mm.  i disse områder.  Så som almindelig bruger af statsskove og andre områder under Naturstyrelsen bliver vores råderum overhovedet ikke indskrænket.  Tværtimod får vi nu muligheden for at opsøge områder for almindelig løbeture, hvor chancen for at blive trumlet ned af 300 mountainbikere er meget lille.  Lignende zonering foregår i øvrigt fint i mange stater i USA og mange andre lande til fordel for alle brugere.

Om bloggen

Martin Bork, Admins billede
Pressemeddelelser og information.

Andre bloggere

5 blogeksempler

Log ind

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Nyt medlem

Velkommen til medlem nr. 15487:

Nyhedsbreve
Løber
Løbsarrangør

Læs mere her

Bliv medlem af løberne.dk