Forsøg ved Institut For Idræt, Københavns Universitet

Institut For Idræt, KUs billede

TRÆNINGSSTUDIE v. Institut For Idræt, Københavns Universitet

Fra københavnsområdet søges 24 raske og veltrænede løbere i alderen 18-40 år med en ugentlig træningsfrekvens på minimum 3 træningspas. Forsøgspersonerne vil gennemgå et 12 ugers træningsforløb. I de første 4 uger fortsætter alle forsøgspersonerne deres normale træning. Dernæst opdeles forsøgspersonerne i to grupper (12 i hver), der fortsætter med 8 ugers træning. Den ene gruppe fortsætter deres almindelige træning (kontrolgruppe), mens den anden gruppe reducerer træningsmængden med ca. 25% og erstatter 1-2 lav intense udholdenhedstræningspas (de lange ture) med højintens træning i form af 30-sekunders sprinter (hurtighedsudholdenhedstræning) og styrketræning bestående af tunge løft (Intens gruppe).

Studiet er tænkt som en del af to kandidatspecialer (5års studerende) og tre bachelorprojekter (3års studerende) på Institut for Idræt ved Københavns Universitet under vejledning af Professor Jens Bangsbo og Ph.d studerende Peter Møller Christensen. Studiet søges afviklet i foråret 2012 med start primo marts 2012.

 

Der udføres præstationstest (P) ved projekt start (0 uger), efter 4 uger med almindelige træning (4 uger), samt midtvejs (8 uger) og til slut i træningsperioden (12 uger). Der udtages muskelbiopsier (~200 mg/prøve) fra lårmusklen (m. vastus Lateralis) i hvile til tidspunkterne 4, 8 & 12 uger. Der tages blodprøver i forbindelse med hver test (5 ml/prøve). Hver runde af præstationstest afvikles over nogle dage, og her opnås mål for bl.a.:

-Maksimal iltoptagelse

-Løbe økonomi (bevægelses økonomi)

-Ilt kinetik (hvor hurtigt stiger iltoptagelsen i overgang fra hvile til arbejde)

-Max distance på tid

-Peak og mean power under kortvarigt løb

-Interval arbejdsevne

-Maksimal kraftudvikling

Muskelbiopsier bruges for analyser af bl.a.:

- Fibertype bestemmelse (hurtige/langsomme fibre)

- Enzym aktivitet

- Kapillær tæthed (blodkar i musklerne)

- Transport proteiner af betydning for Kalium og Laktat (mælkesyre) transport ud af musklen.

 

Som løber vil man således opnå en masse data på sig selv, i et professionelt test-setup, og ydermere få adgang til ny viden ved projektets afslutning om nye træningsmetoder, der er designet til at optimere præstationsevnen.

 

Endelig logistik ift placering af træning er ikke besluttet endnu (det afhænger nemlig af hvornår potentielle deltagere kan…). Det ligger imidlertid fast, at kontrolgruppen fortsætter med deres almindelige træning.

I den intense gruppe udføres træningen enten i det lokale fitnesscenter (betalt af os) eller i universitetets træningsrum beliggende på Østerbro. Den intense træning vil være superviseret.

 

Der gives kompensation for deltagelse i studiet ift. tabt arbejdstid etc. (3000 dkr), men deltagelse i projekt skal være motiveret af interesse i træning og testning og ikke økonomisk gevinst. Vi håber projektet kan have din interesse.

 

Kontakt info: kombitraening@gmail.com

ved Jens Bangsbo (Professor), Peter M Christensen (Ph.d Stud), Sonni Larsen & Casper Skovgaard (Speciale Stud)

 

Log ind

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Nyt medlem

Velkommen til medlem nr. 15371:

Nethe Kruses billede
Begynder

Nyhedsbreve
Løber
Løbsarrangør

Læs mere her

Bliv medlem af løberne.dk